Cookies & Privacy

 1. Om je de beste winkelervaring te kunnen bieden, gebruikt Cosmox cookies.

  Wat is een cookie?

  Op de website maakt Cosmox (en vrijwel alle sites) gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Deze cookies stellen Cosmox in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de website en de aangeboden diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Ze worden gebruikt om:

  • de website sneller weer te kunnen geven
  • jou te kunnen herkennen als klant en jouw voorkeuren te onthouden zodat je deze niet elke keer hoeft in te vullen.
  • je persoonlijke aanbiedingen te kunnen laten zien.

  Cosmox maakt gebruik van gerenommeerde externe partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op de website en om gerichte aanbiedingen te kunnen doen op sites van derden. Hiervoor worden door Cosmox cookies geplaatst. In deze gevallen is de informatie die wij verzamelen niet persoonlijk identificeerbaar.

  Voorkeuren Cookies:

  Je kunt hier jouw voorkeuren doorgeven voor het plaatsen van cookies als je onze site bezoekt. In het geval dat je het plaatsen van cookies niet toestaat, kan het echter gebeuren dat je beperkter of geen gebruik meer kunt maken van alle mogelijkheden die de Website biedt.

  Wil je cookies accepteren zodat wij onze site kunnen blijven verbeteren en we buiten onze site relevante aanbiedingen kunnen doen?

   | 

 2. Banners

  Cosmox maakt gebruik van internet technologie van verschillende firma's. Deze techniek maakt het mogelijk om banners te laten zien voor producten die je op onze site heeft bekeken. Producten die je hebt bekeken of gekocht worden opgeslagen in een cookie en deze cookie wordt vervolgens gebruikt om onze bijpassende banners te tonen op andere sites op internet. Alle informatie wordt volkomen anoniem opgeslagen.
 3. Wij willen je uiteraard de mogelijkheid bieden je af te melden voor deze banners. Ga hiervoor naar de privacy pagina van onderstaande partijen.
 4. Sociomantic
  Criteo (op verzoek kunnen wij de Nederlandse vertaling mailen)
 5. Privacy Statement

  Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten van Cosmox. Door het bezoeken van de website van Cosmox en door gebruik te maken van de diensten die Cosmox je aanbiedt, worden persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met dit Privacy Statement . Cosmox gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om en respecteert je privacy. Cosmox houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij je informeren over het privacybeleid van Cosmox en de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot je persoonsgegeven die worden verzameld.

  Van wie verzamelen wij persoonsgegevens en welke gegevens zijn dat?

  Cosmox verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van de website en met name van leden en niet-leden die via de website boeken en/of andere aangeboden artikelen bestellen. Wanneer je een bestelling plaatst, vragen wij je onder meer de volgende gegevens te verstrekken: naam, geboortedatum, geslacht, adres, woonplaats en je (mobiele) telefoonnummer. Ten slotte houdt Cosmox statistieken bij over het bezoek aan haar website en de respons op (e-mail)berichten. De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en hebben uitsluitend betrekking op de verrichte handelingen op haar website, met de bedoeling de dienstverlening op de website optimaal in te richten. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van je persoonsgegevens.

  Doel

  Cosmox gebruikt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Wij kunnen je persoonsgegevens enkel aan derden bekendmaken indien Cosmox dat nodig acht om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Verder zal Cosmox je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming.

  Cosmox (of door haar ingeschakelde bewerkers) verzamelt en verwerkt de door jou opgegeven persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • voor administratieve doeleinden, om de door jou gedane bestellingen te verwerken en de verschuldigde betalingen te innen;
  • beheren van klantgegevens en eventueel het online account;
  • marketing en promotie doeleinden;
  • testdoeleinden;
  • verzending van aanbiedingen, nieuwsbrieven en overige informatie vanuit ECI;
  • uitvoering van analyses, daaronder begrepen datamining;
  • om onze dienstverlening te verbeteren en persoonlijker te maken;
  • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  Hoe worden de persoonsgegevens beschermd en bewaard?

  Alle persoonlijke gegevens van klanten van Cosmox worden met passende technische en organisatorische maatregelen beveiligd. De klantenadministratie is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van ECI, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

  Cosmox bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in een beveiligde omgeving die is voorzien van minimaal een SSL-certificaat (slotje onder of boven aan de webpagina).

  Rechten

  Je kunt eenvoudig een overzicht krijgen van jouw accountgegevens via "Mijn ECI". Hier kan je je persoonsgegevens verbeteren, aanvullen of verwijderen. Daarnaast kan je je afmelden voor ontvangst van commerciële berichten. Voor inzageverzoeken kun je contact opnemen met de klantenservice.

  Wijzigingen aan dit Privacy Statement

  Cosmox behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Iedere versie van het Privacy Statement is gedateerd. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de juiste versie van dit Privacy Statement. Wij raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

  Contact

  Als je vragen of opmerkingen hebt over dit Privacy Statement of je wil je persoonsgegevens wijzigen dan kun je contact opnemen met onze klantenservice.

  Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2015.